Stambeno-poslovne zgrade u Novom Pazaru


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Novi Pazar OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje21.06.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-60-59

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaju se sledeće nepokretnosti:

1. Nepokretnost upisana u listu nepokretnosti br 9153 K.O. Novi Pazar, Služba za katastar nepokretnosti Novi Pazar, i to: Stambeno – poslovna zgrada, br zgrade 1, Po+P+2 izgrađena na kat. Parceli br 7188, KO Novi Pazar, u ulici Generala Živkovića;

2. Nepokretnost upisana u listu nepokretnosti br 9153 K.O. Novi Pazar, Služba za katastar nepokretnosti Novi Pazar, i to : Stambeno poslovna zgrada, br. zgrade 1, Po+P+2+Pk, izgrađena na kat. parceli br 7346 KO Novi Pazar, u ulici Veljka Vlahovića.

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje, utvrđena je u iznosu i to:

1. Za nepokretnost pod rednim brojem 1, nepokretnost u ulici Generala Živkovića u iznosu od 13.132.989,00 dinara;

2. Za nepokretnost pod rednim brojem 2, nepokretnost u ulici Veljka Vlahovića u iznosu od 85.373.900,00 dinara.

S tim da na nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje održaće se dana 21.06.2019 godine u 08:15 časova u kancelariji javnog izvršitelja Mila Durutovića u Novom Pazaru, ul. AVNOJ-a br bb., II sprat, s tim što javni izvršitelj zadržava mogućnost da u zavisnosti od broja lica koja su položila jemstvo za učešće na javnom nadmetanju, pravovremeno izmeni mesto organizovanja usmenog javnog nadmetanja

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja polože u gotovom novcu na ime jemstva 1/10 od utvrđene vrednosti nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja Mila Durutovića, ul. AVNOJ-a br. bb, tekući račun 205-226483-27 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I br 962/2018“

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju o prodaji dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiti da se u odgovarajuće vreme predmetne nepokretnosti razgledaju.

Za detaljnije informacije konsultujte zaključak koji se nalazi na sledećem linku: “Zaključak o prodaji”.