Stan u Zrenjaninu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaJug Bogdana 31 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*40.000 € Jemstvo4.000 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-38/2018 od dana 01.03.2018. godine.

Datum javne prodaje05.07.2019. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-64-03; 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan oznake s-6, površine 80,05m2, u prizemlju višeporodičnog stambenog objekta Su+VP+2+Pk sa dvonamenskim zaklonom, gabarita (25,20*34,00)-(11,20*18,85)m, izgrađene na KP 8120 na adresi Jug Bogdanova br.31-33, upisanoj u zknj.ul.br. 11633 KO Zrenjanin.

Aukcijska prodaja održaće se 05.07.2019.godine u 12,00 časova u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i dokaz o uplati dostave banci najkasnije do početka održavanja aukcije.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta do početka održavanja aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaju steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponu a a, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.
Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od 5 % od prethodne cene na aukcijskoj prodaji. Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.