Arilje - pomoćna zgrada


VrstaOstalo Broj prodaje2
AdresaKO Arilje OpštinaArilje
Cena EUR*175 € Jemstvo58 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv. 483/16 dana 01.07.2019. godine.

Datum javne prodaje02.09.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Pomoćna zgrada br. zgrade 3, na kat. parc. br. 1146/14 opisano po LN br. 2651 KO Arilje, procenjene vrednosti 69.006,60 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 02.09.2019. godine, u 10.00 časova, u Osnovnom sudu u Požegi, zgrada suda u Arilju, sudnica br. 4.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.