Zemljište u Plani


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Plana OpštinaParaćin
Cena EUR*958 € Jemstvo137 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I-494/2018 od 20.05.2019. godine.

Datum javne prodaje19.06.2019. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Udeo od 879/925 nepokretnosti kp. br. 3142/2 koja se nalazi na mzv “Bostanište” njiva 4. klase koja cela ima površinu od 47,20 ari upisana u Ln.br.224 KO Plana, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, sa obimom udela izvršnog dužnika: 879/925, vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Parcela se nalazi sa desne strane puta Mirilovac-Plana, od njega je udaljena oko 150m, od centra Paraćina udaljena je oko 3,2 km. Do njive postoji zemljani put.

Početna cena iznosi 113.029,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 19.06.2019. godine u 15,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-4.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-494/2018“ i pozivom na broj predmeta:I.I-494/2018.