Niš - Zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Suvi Do; KO Brzi Brod OpštinaNiš
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 2. Iv. 4438/2011 dana 10.06.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Šuma 4. klase, površine 540m2, na KP br. 2484, potes Brdo Rupe, KO Suvi Do, upisana u LN 661, sa udelom 1/1, procenjene vrednosti 182.826,50 dinara;
2. Šuma 4. klase, površine 316m2, na KP br. 2483, potes Brdo Rupe, KO Suvi Do, upisana u LN 661, sa udelom 1/1, procenjene vrednosti 106.987,36 dinara;
3. Šuma 4. klase, površine 496m2, na KP br. 1841, potes Brdo Rupe, KO Suvi Do, upisana u LN 661, sa udelom 1/1, procenjene vrednosti 167.929,52 dinara;
4. Šuma 4. klase, površine 281m2, na KP br. 2415, potes Brdo Rupe, KO Suvi Do, upisana u LN 661, sa udelom 1/1, procenjene vrednosti 95.137,49 dinara;
5. Livada 2. klase, površine 854m2, na KP br. 141, potes Jugoševa Gora-Selišt, KO Brzi Brod, upisana u LN 1401, sa udelom 185/854, procenjene vrednosti 274.109,98 dinara;
6. Voćnjak 2. klase, površine 1062m2, na KP br. 99, potes Jugoševa Bara - Pod Se, KO Brzi Brod, upisan u LN 1037, sa udelom 140/1062, procenjene vrednosti 199.837,45 dinara.

Početna cena iznosi 60 % od procenjene vrednosti.