Zgrada poslovnih usluga u Izvoru


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Izvor OpštinaParaćin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada poslovnih usluga br. 1 na potesu Cerjak, postojeća na kat. parceli br. 3256/2,
Zemljište pod zgradom-objektom, površine 89 m2, na potesu Cerjak, na kat. parceli br. 3256/2,
Pašnjak 6. klase, površine 8 ari 49 m2, na potesu Cerjak, na kat. parceli br. 3256/2,
Pašnjak 6. klase, površine 2 ara 88 m2, na potesu Pljoš, na kat. parceli br. 3271/3,
Njiva 6. klase, površine 71 ar 87 m2, na potesu Pljoš, na kat. parceli br. 4149,
Voćnjak 4. klase, površine 14 ari 24 m2, na potesu Pljoš, na kat. parceli br. 4185,
Voćnjak 4. klase, površine 11 ari 87 m2, na potesu Pljoš, na kat. pareli br. 4186,

sve upisano u list nepokretnosti broj 1197 KO Izvor.

Nepokretnosti se prodaju u izvršnom postupku. Izvršni poverilac je B2 Holding Kapital doo Beograd.

Cena na upit.

Nema komentara