Objekti mlina u Zrenjaninu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Elemir OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Objekti mlina izgrađeni na katastarskoj parceli broj 821/22 i upisani u list nepokretnosti broj 791 KO Elemir, sa pripadajućim zemljištem.

Nepokretnost se prodaje u izvršnom postupku. Izvršni poverilac je B2 Holding Kapital doo Beograd.

Cena na upit.