Porodična stambena zgrada u Subotici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaVišnjička 37 OpštinaSubotica
Cena EUR*59.542 € Jemstvo8.506 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-38/2019 dana 09.07.2019. godine.

Datum javne prodaje01.08.2019. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka osnovnog javnog izvršitelja Aleksandra Vučkovića u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju, oglašava prvu javnu prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku.

1) Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža Po+PR površine 202 kvm, Subotica,Višnjička br. 37.

2) Zemljište pod zgradom objektom, broj zgrade 1, površine 202m2 u Subotici ulica Višnjička 37.

3) Zemljište uz zgradu objekat, površine 12a40m2, u Subotici ulica Višnjička.

Sve na katastarskoj parceli broj 16000/3 , upisano u list nepokretnosti broj 2708 K.O Novi Grad.

Procenjena vrednost neporetnosti iznosi 10.037.054,73 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti i iznosi 7.025.938,31 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem dana 01.08.2019 u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Vučkovića , Luke Sučića br.1 u Subotici, sa početkom u 12 časova.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju predmetne nepokretnosti uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na broj 024/553-090 najkasnije do 23.07.2019.

Zainteresovani kupci su u obavezi da pre održavanja javnog nadmetanja polože na ime jemstva iznos od 1/10 od utvrđene vrednosti nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja 330-2001839-36 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu , poslovni broj И.И.38/2019.