Bor - Zgrada i dvorište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaTimočke bune 12 OpštinaBor
Cena EUR*8.400 € Jemstvo1.200 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-104/2018 dana 08.07.2019. godine.

Datum javne prodaje07.08.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs; nikola.dagovic@vp.rs;
ivana.ilic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada i dvorište, potes Timočke bune, kućni br. 12, plan 10, skica/manual 42/1974, na KP br. 1170, ukupne površine 02a 58m2, upisani u list nepokretnosti 2283 KO Bor, procenjene vrednosti 12.000,00 evra.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 07.08.2019. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Zaječaru, Ul. Grobljanska br. 2.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.