Bela Palanka - Objekti i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Dolac; KO Gradište OpštinaBela Palanka
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-99/2018 dana 26.09.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada. br. zgrade 1, izgrađena na KP br. 2781/1, površine 1a 77m2, obim udela 1/2, LN br. 458 KO Dolac, procenjene vrednosti 707.580,05 dinara;
- Pomoćna zgrada, br. zgrade 3, izgrađena na KP br. 2781/1, površine 1a 25m2, obim udela 1/2, LN br. 458 KO Dolac, procenjene vrednosti 150.017,12 dinara;
- Pomoćna zgrada, br. zgrade 4, izgrađena na KP br. 2781/1, površine 32m2, obim udela 1/2, LN br. 458 KO Dolac, procenjene vrednosti 18.407,42 dinara;
- Zgrada zanatstva i ličnih usluga, br. zgrade 5, izgrađena na KP br. 2781/1, površine 1a 25m2, obim udela 1/1, LN br. 458 KO Dolac, procenjene vrednosti 561.982,20 dinara;
- Zemljište uz zgradu-objekat, KP br. 2781/1, površine 5a, obim udela 1/3, LN br. 458 KO Dolac, procenjene vrednosti 11.354,21 dinar;
- KP Br. 72, pašnjak 5. klase, površine 20a 74m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 16.592,00 dinara;
- KP Br. 1335, pašnjak 2. klase, površine 14a 34m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 28.680,00 dinara;
- KP Br. 1760/1, njiva 5. klase, površine 8a 28m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 16.560,00 dinara;
- KP Br. 2334, livada 4. klase, površine 2a 32m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 3.480,00 dinara;
- KP Br. 2598/2, livada 4. klase, površine 12a 30m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 18.450,00 dinara;
- KP Br. 2855, njiva 7. klase, površine 15a 24m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 7.650,00 dinara;
- KP Br. 294272, pašnjak 3. klase, površine 3a 43m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 239 KO Gradište, procenjene vrednosti 5.145,00 dinara;
- KP Br. 1876, njiva 7. klase, površine 21a 29m2, privatna svojina, obim udela 1/2, LN br. 237 KO Gradište, procenjene vrednosti 5.322,50 dinara;
- KP Br. 2279/1, livada 3. klase, površine 5a 26m2, privatna svojina, obim udela 1/2, LN br. 237 KO Gradište, procenjene vrednosti 5.260,00 dinara;
- KP Br. 2333, njiva 7. klase, površine 13a 19m2, privatna svojina, obim udela 1/2, LN br. 237 KO Gradište, procenjene vrednosti 3.297,50 dinara;
- KP Br. 3103, livada 3. klase, površine 2a 90m2, privatna svojina, obim udela 1/2, LN br. 237 KO Gradište, procenjene vrednosti 2.900,00 dinara;
- KP Br. 53/2, livada 2. klase, površine 11a 61m2, privatna svojina, obim udela 2/4, LN br. 106 KO Gradište, procenjene vrednosti 11.610,00 dinara;
- KP Br. 77, livada 3. klase, površine 3a 44m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 5.160,00 dinara;
- KP Br. 87, njiva 2. klase, površine 9a 94m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 39.760,00 dinara;
- KP Br. 166, njiva 2. klase, površine 13a 45m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 53.800,00 dinara;
- KP Br. 240, njiva 2. klase, površine 11a 39m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 45.560,00 dinara;
- KP Br. 260, njiva 3. klase, površine 7a 84m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 27.440,00 dinara;
KP Br. 261, njiva 3. klase, površine 8a 76m2, privatna svojina, obim udela 1/1, LN br. 150 KO Gradište, procenjene vrednosti 30.660,00 dinara;
- KP Br. 3073, pašnjak 3. klase, površine 18a 76m2, privatna svojina, obim udela 1/2, LN br. 240 KO Gradište, procenjene vrednosti 14.070,00 dinara.

Prodaja će se obaviti putem neposredne pogodbe.

Cena nepokretnosti se slobodno ugovara. Ponudoci mogu ponude u pisanoj formi u zatvorenom omotu da dostave neposredno ili putem pošte na adresu kancelarije ovog javnoj izvršitelja, Pirot, Dragoljuba Milenkovića 26/9, sa naznakom „Ponuda za zaključenje ugovora za predmet I.IV-99/2018”, najkasnije do 23.10.2019. godine do 14.00 sati.