Prodaja nepokretnosti, potes Pejići - KO Čenej


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Čenej OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*44.955 € Jemstvo14.985 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje23.10.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/426-165

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava DRUGU JAVNU prodaju sledeće nepokretnosti:

Parcela broj 3637/1, ukupne površine 18a 95m2, potest Pejići koju čine:
- zemljište pod zgradom - objektom površine 1a 47m2
- zemljište pod zgradom – objektom površine 24m2
- zemljište uz zgradu – objekat površine 5a 00m2
- njiva 2 klase površine 12a 24m2
- i objekti na navedenoj parceli broj 3637/1 i to: poridična stambena zgrada broj 1 površine 147m2 i pomoćna zgrada broj 2 površine 24m2 – potest Pejići
Parcela 3637/2 ukupne površine 1ha 37a 73m2 koju čine:
- zemljište pod zgradom – objektom površine 5a 24m2
- njiva 2. klase površine 1ha 32a 73m2
- objekat poljoprivrede – broj zgrade 1 površine 524m2 na navedenoj parceli 3637/2.

Napomena: pristup parceli broj 3637/2 moguće je jedino preko parcele broj 3637/1.

Utvrđenja vrednost svih nepokretnosti zajedno iznosi 17.682.293,00 dinara, a početna cena na javnoj prodaji iznosi 30% od utvrđene tržišne vrednosti i iznosi 5.304.687,90 dinara.

Javna prodaja nepokretnosti zakazana je za dan 23.10.2019. godine u 12 časova u sedištu kancelarije Javnog izvršitelja Banić Mirjane, ulica Zmaj Jovina 26, Novi Sad, PC Lupus, prvi sprat, kancelarija broj 118.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na depozitni račun javnog izvršitelja broj 340-11422867-71 kod Erste Bank AD, polože jemstvo u visini od 10% od procenjene vrednosti, sa pozivom na broj I IV 55/2014.

Zainteresovana lica za kupovinu predmetne nepokretnosti mogu da razgledaju nepokretnost svakog radnog dana u period od 10 u 12 časova.

Za sve ostale informacije, zainteresovani kupci mogu da kontaktiraju punomoćnika poverioca, advokata Komaromi Anu, na telefon 021/426-165.