Porodična stambena zgrada u Kačarevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVojvođanska 18 OpštinaPančevo
Cena EUR*21.209 € Jemstvo4.242 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 145/2019 dana 30.09.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, postojeća na k.p. 25, KO Kačarevo, koja se nalazi u Kačarevu, ul. Vojvođanska br. 18, sa pripadajućim pravom korišćenja parcele u površini od 917 m2, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti broj 2844, KO Kačarevo.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 28.06.2019.godine i iznosi 5.005.394,00 dinara. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 2.502.697,00 dinara;.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju ko je trenutni držalac predmetne nepokretnosti.