Porodična stambena zgrada u Senti


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSremska 4/a OpštinaSenta
Cena EUR*8.273 € Jemstvo1.655 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje28.08.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

024 /551-489

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se druga javna prodaja nepokretnosti upisane u RGZ SKN Senta, list nepokretnosti br 18277 K.O. Senta:

- Porodična stambena zgrada broj zgrade 1, postojeća na KP br 3272, broj etaža PR na adresi Sremska, 4/A
Napomena: neto površina iznosi 65 m2, bruto površina iznosi 80 m2.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.952.548,95 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.08.2019. godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama kancelarije javnog izvršitelja Bojana Tovarišića, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica.

Početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% procenjene vrednosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti dana 27.08.2019. godine od 10:00 časova do 12:00 časova. Nalaže se izvršnom dužniku da u navedenim terminima obezbedi pristup predmetnim nepokretnostima. Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje predmetne nepokretnosti da o tome obaveste javnog izvršitelja najkasnije do 26.08.2019. godine u 12:00 časova pozivom na br telefona 024/551-489.

Na javnom nadmetanju kao ponudioci učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja 340-13004014-27 koji se vodi kod Erste Bank ad Novi Sad u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti neposredno do objavljivanja javnog nadmetanja, sa pozivom na br I.I. 131/2018. Svrha uplate: jemstvo.

OBAVEZNO konsultovati dokument koji se nalazi na sledećem linku „Zaključak o prodaji“.

Za sve informacije o prodaji obratiti se nadležnom javnom izvršitelju preko kontakt podataka navedenih u predmtnom zaključku.