Vranje - poslovni prostor


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Matije Gupca OpštinaVranje
Cena EUR*45.904 € Jemstvo9.181 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-690/2019 dana 05.09.2019. godine.

Datum javne prodaje02.10.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost izvršnog dužnika Gros doo Vranje, u likvidaciji, MB 06994440, PIB 100406760, koje se nalaze u Vranju Ul. Matije Gupca, LN 3424 KO Vranje i to:

- Poslovni prostor poslovnih usluga (poslovni prostor tri prostorije), koji se nalazi na KP br. 2692, broj dela parcele 1, broj ulaza 47G, broj 4, podbroj 1, na prizemlju zgrade, površine 151m2, procenjene vrednosti 7.826.888,59 dinara;
- Poslovni prostor poslovnih usluga (poslovni prostor jedna prostorija), koji se nalazi na KP br. 2692, broj dela parcele 1, broj ulaza 47G, broj 4, podbroj 2, u podrumu zgrade, površine 58m2, procenjene vrednosti 3.006.354,56 dinara;

Ukupna procenjena vrednost iznosi 10.833.243,15 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 02.10.2019. godiine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja iz Vranja, Ul. Cara Dušana 12b, kancelarija br. 31.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.