Zemljište u Striži


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Striža OpštinaParaćin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prodaji neposrednom pogodbom I.I-414/2018 dana 02.08.2019. godine.

Datum javne prodaje06.09.2019. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Potes Кljuč, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 4 klase, površine 4 ara 31 m2 - 15.306,53 dinara;
Potes Кljuč, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 4 klase, površine 3 ara 9 m2 - 10.973,83 dinara;
Potes Brdo, vrsta zemljišta poljoprivredno - vinograd 2 klase, Površine 84 m2 - 2.983,18 dinara;
Potes Donji Branić, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 5 klase, Površine 10 ari 4 m2 - 17.828,03 dinara;
Potes Vembuše, vrsta zemljišta poljoprivredno - trstik-močvara 2 klase, površine 1 ar 70 m2 - 252,15 dinara;
Potes Кorman, vrsta zemljišta poljoprivredno - trstik-močvara 1 klase, površine 2 ara 92 m2 - 432,09 dinara;
Potes Šiba, vrsta zemljišta poljoprivredno - trstik-močvara 2 klase, površine 88 m2 - 130.22 dinara;
Potes Кljuč, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 4 klase, površine 13 ari 32 m2 - 1.971,03 dinara;
Potes Кljuč, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 3 klase, površine 16 ari 61 m2, - 3.276,76 dinara;
Potes Ostrvo, vrsta zemljišta poljoprivredno - vrt 3 klase, površine 4 ara 11 m2 - 406,04 dinara;
Potes Peskovi, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 2 klase, površine 9 ari 29 m2 - 3.666,23 dinara;
Potes Vembuše, vrsta zemljišta poljoprivredno - trstik-močvara 2 klase, površine 1 ar 37 m2 - 1.216,95 dinara;
Potes Selo, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 1 klase, površine 87 m2 - 3.089,72 dinara;
potes Ostrvo, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 3 klase, površine 1 ar 96 m2 - 4.640,50 dinara;
Potes Ostrvo, vrsta zemljišta poljoprivredno - vrt 3 klase, površine 97 m2 - 574,14 dinara;
Potes Кljuč, vrsta zemljišta poljoprivredno - njiva 2 klase, površine 7 ari i voćnjak 3 klase površine 7 ari 75 m2 - 3.551,40 dinara;

Zainteresovana lica za kupovinu predmetnih nepokretnosti neposrednom pogodbom mogu svoje ponude dostaviti, u zatvorenoj koverti na adresu sedišta kancelarije Javnog Izvršitelja Ivana Jezdovića, najkasnije do 06.09.2019. godine. Кoverta u kojoj se nalazi ponuda mora biti zatvorena i na istoj naznačeno “PONUDA ZA NEPOSREDNU POGODBU I.I.414/18, NE OTVARATI”.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-414/2018“ i pozivom na broj predmeta:I.I-414/2018.