Poslovni objekti u Feketiću


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaMaršala Tita 64 OpštinaMali Iđoš
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-116/2019 dana 05.08.2019. godine.

Datum javne prodaje22.08.2019. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

063/247-228

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti koje se nalaze na kp.br. 1990, upisane u LN br. 5008 KO Feketić i to:

1. Zemljište pod zgradom - objektom, ulica Maršala Tita br. 64, broj zgrade 1, površine 4a84m2;
2. Zgrada poljoprivrede - mašinska radionica, ulica Tita br. 64, zgrade 1;
3. Zemljište pod zgradom - objektom, ulica Maršala Tita, broj zgrade 2, površine 5a61m2;
4. Objekat poljoprivrede, ulica Maršala Tita, broj zgrade 2,
5. Zemljište pod zgradom - objektom, ulica Maršala Tita, broj zgrade 3, površine 2a75m2;
6. Objekat poljoprivrede, ulica Maršala Tita, broj zgrade 3;
7. Zemljište pod zgradom - objektom, ulica Maršala Tita, broj zgrade 5, površine 18a95m2;
8. Objekat poljoprivede, ulica Maršala Tita, broj zgrade 5;
9. Zemljište pod zgradom - objektom, ulica Maršala Tita, broj zgrade 6, površine 2a09m2;
10. Objekat poljoprivrede, ulica Maršala Tita, broj zgrade 6;
11. Zemljište uz zgradu - objekat, površine 7a35m2;
12. Njiva 1. klase, potes Maršala Tita, površine 2ha36a46m2;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 60.006.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 42.004.200,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 22.08.2019. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Vučkovića, Subotica, Luke Sučića br. 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.