Šume - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Šume OpštinaIvanjica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: I.I-166/2018 dana 20.08.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnosti Pr1, koja se nalazi u naselju Senjak, izgrađena na kp.br. 3356 KO Šume, upisana u LN br. 286 KO Šume, kao i zemljište pod zgradom - objektom 1, površine 85m2, procenjene vrednosti 23.700,00 Eur-a (2.797.145,10 dinara);
2. Pomoćna zgrada br. 3, spratnosti Pr1, koja se nalazi u naselju Senjak, izgrađena na kp.br. 3356 KO Šume, upisana u LN br. 286 KO Šume, kao i zemljište pod zgradom - objektom br. 3, površine 85m2, procenjene vrednosti 10.000,00 Eur-a (1.180.230,00 dinara);
3. Pomoćna zgrada br. 5, spratnosti Pr1, koja se nalazi u naselju Senjak, izgrađena na kp.br. 3356 KO Šume, upisana u LN br. 286 KO Šume, kao i zemljište pod zgradom - objektom br. 5, površine 11m2 kao i zemljište uz zgradu - objekat površine 5a, koje se nalazi na kp.br. 3356 KO Šume, procenjene vrednosti 300,00 Eur-a (35.406,90 dinara);
4. Voćnjak 2. klase, površine 5a3m2, koji se nalazi na kp.br. 3356 KO Šume, procenjene vrednosti 947.410,56 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.