Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Vračevom Gaju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vračev Gaj OpštinaBela Crkva
Cena EUR*32.102 € Jemstvo4.586 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 85/2018 dana 26.08.2019. godine,

Datum javne prodaje25.09.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61, 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parc. br. 499, površine 138m2, zemljište pod zgradom - objektom;
Kat. parc. br. 499, površine 243m2, zemljište uz zgradu - objekat;
Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 138m2, izgrađena na kp.br. 499, sve opisano i upisano u LN br. 115 KO Vračev Gaj I, procenjene vrednosti 5.411.535,54 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 3.788.074,87 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.09.2019. godine sa početkom u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.