Porodična stambena zgrada u Kljajićevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaLenjinova 50 OpštinaSombor
Cena EUR*4.257 € Jemstvo851 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zaključku posl.br: I.I 111/2018 od dana 23.09.2019.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

025/442-000, 064/424-15-00 i 011/ 222-62-42 prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Kp.br.2301, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, Lenjinova broj 50, zemljište pod zgradom-objektom površine 1a11m2, upisano u LN 199KO Kljajićevo;
- Kp.br.2301, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, Lenjinova, zemljište pod zgradom-objektom površine 26m2, upisano u LN 199KO Kljajićevo;
- Kp.br.2301, broj zgrade 3, pomoćna zgrada, Lenjinova, zemljište pod zgradom-objektom površine 19m2, upisano u LN 199KO Kljajićevo;
- Kp.br.2301, Lenjinova, zemljište uz zgradu-objekat površine 3a60m2, sve građevinsko zemljište, ukupne površine 5a16m2, upisano u LN 199KO Kljajićevo.

Ukupna utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 1.104.615,00dinara, tako da početna cena na drugoj prodaji ne moze biti niža od 50% procenjene vrednosti.