Čačak - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čačak OpštinaČačak
Cena EUR*14.749 € Jemstvo2.107 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I - 37/2018 dana 13.09.2019. godine.

Datum javne prodaje11.10.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-22-64, 011/264-22-65, 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs, nikola.dagovic@vp.rs, ivana.ilic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 2, površine u osnovi 59m2, spratnosti PR1, LN br. 8279 KO Čačak, broj kat. parc. 4764 KO Čačak, procenjene vrednosti 2.486.318,10 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.740.422,67 dinara. 

Javno nadmetanje održaće se dana 11.10.2019. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Čačku, Ul. Bulevar Oslobođenja br. 86.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.