Rvati - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaNikole Tesle 22 OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*45.912 € Jemstvo9.182 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv 358/17 dana 14.11.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs; nikola.dagovic@vp.rs;  ivana.ilic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj dela parcele 1, što faktički predstavlja desnu vertikalu polovine kuće gledano sa ulaza u dvorište, spratnosti Su+P+Pk, utvrđene merodavne površine 253m2, u Obrenovcu na adresi ul. Nikole Tesle br. 22, postojeće na kat. parc. br. 215/2, upisane u LN br. 1333, KO Rvati, pravo svojine sa obimom udela 1/1 u korist izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 10.835.263,00 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednost i iznosi 5.417.631,50 dinara.