Stan u Lazarevcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaStefana Nemanje 11 OpštinaBeograd-Lazarevac
Cena EUR*16.831 € Jemstvo2.404 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 3am 17/2019 dana 10.09.2019. godine.

Datum javne prodaje09.10.2019. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan koji se nalazi u Lazarevcu, u Ul. Stefana Nemanje br. 11, površine 28,46m2, broj posebnog dela 9, na potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj etaža Pr1+Sp2+Pk1, zgrada postojeća na KP br. 1369/1 KO Lazarevac, upisan u LN br. 2223 KO Lazarevac.

Procenjena vrednost iznosi 2.837.200,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.10.2019. godine, u 10.30 časova, u  kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića u Ulici Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd - Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj 3am 17/2019”.