Poslovni prostori i garsonjera u Beogradu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaBeogradska 14 OpštinaBeograd-Vračar
Cena EUR*105.276 € Jemstvo21.055 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 2226/18 i Iiv 405/18 dana 09.09.2019. godine.

Datum javne prodaje07.10.2019. Poverilac / ProdavacDirektna Banka
Kontakt telefon

060/865-54-32; 064/614-71-83

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, lokal sa ulice prvi desno od ulaza, osnovni broj posebnog dela bb, adresa posebnog dela: Beogradska 14, evidencijski broj posebnog dela objekta 4, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje ulična sa dvorišnim delom, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 1, broj etaza: pod zemljom 1, prizemlje 1, nad zemljom 12, na kat.parceli 414 KO Vračar.
- Garsonjere, osnovni broj posebnog dela 3, način korišćenja: stan, unutrašnji dvorišni deo zgrade, adresa posebnog dela Beogradska 14, evidencijski broj posebnog dela objekta 2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje ulična sa dvorišnim delom, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 1, broj etaža;: pod zemljom 1, prizemlje 1, nad zemljom 12, na kat.parceli 414 KO Vračar.
- Poslovnog prostora za koji nije utvrđena delatnost, magacin, osnovni broj posebnog dela bb, adresa posebnog dela Beogradska 14, evidencijski broj posebnog dela objekta 30, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje ulična sa dvorišnim delom, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 1, broj etaža: pod zemljom 1, prizemlje 1, nad zemljom 12, na kat.parceli 414 KO Vračar, sve upisano u list nepokretnosti broj 1991 KO Vračar.
Objekat je izgrađen u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i standardima, uključujući životnu sredinu,planiranje, izgradnju i propise o zdravlju i bezbednosti.

Druga javna prodaja predmetne nepokretnosti održaće se dana 07.10.2019 godine, u kancelariji javnog izvršitelja Jelene Popović u ulici Ruzveltova br.55, Beograd, sa početkom u 13:00 časova.

Prodajna cena je RSD 12.422.571,89 što predstavlja 50% od procenjene vrednosti objekta (procenjena vrednost je 24.845.143,78 RSD).

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan , da položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti i koje treba uplatiti na račun javnog izvršitelja broj : 160-387652-53 , sa pozivom na broj I.Iv -405/1 i I.I 226/18 , sa napomenom "jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju" .