Mačvanska Mitrovica - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Milorada Sremčevića OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*10.538 € Jemstvo2.108 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-28/2018 dana 11.09.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61, prodaja@eurobank.rs 

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada broj 1, broj etaža Pr1, u privatnoj svojini izvršnog dužnika u obimu udela 1/1, u Ul. Milorada Sremčevića br. 2, Mačvanska Mitrovica;
- Pomoćna zgrada - dvorišni stambeni objekat br. 2, korisne površine 37m2, građevinske površine 49m2, broj etaža Pr1, u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu 1/1, u Ul. Milorada Sremčevića, Mačvanska Mitrovica, sve izgrađeno na KP br. 408/1, sa pravom korišćenja u državnoj svojini, gradsko građevinsko zemljište, upisano u list nepokretnosti 481 KO Mačvanska Mitrovica.

Procenjena vrednost iznosi 2.486.859,90 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.