Porodična stambena zgrada u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Barajevo OpštinaBeograd-Barajevo
Cena EUR*36.424 € Jemstvo6.071 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju.

Datum javne prodaje07.11.2019. Poverilac / ProdavacDirektna Banka
Kontakt telefon

060/232-56-15

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, spratnosti P+1, izgrađena na parceli br.2880 KO Barajevo, pomoćna garaža-mala zgrada P+O, pomoćna zgrada za pse. Katastarska parcela 2880 u površini 0.1922 ha, katastarska parcela 2879/1 u površini 0.1521 ha, katastarska parcela 2879/2 u površini 0.0485 ha.

Ukupna tržišna vrednost predmetnih nepokretnnosti iznosi 7.163.350,80 dinara.

Objekat je izgrađen u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i standardima, uključujući životnu sredinu, planiranje, izgradnju i propise o zdravlju i bezbednosti.

Prva javna prodaja nepokretnosti će se održati 7.11.2019.godine u 10 časova, u sudskoj jedinici Sopot, Kosmajski trg 3/5 u sudnici broj 5.

Prodajna cena je RSD 4.298.010,48 (sto predstavlja 60% od procecenjene vrednosti predmetnih nepokretnosti a koja iznosi RSD 7.163.350,80), zainteresovani kupci su dužni da uplate 10% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti na ime jemstva u depozit suda broj 840-445802-61, sa pozivom na broj I. 379/2019, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju", te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu. U javnom nadmetanju ne mogu učestvovati lica koja nisu položila jemstvo.