Zgrade poslovnih usluga u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Goli breg OpštinaBeograd-Rakovica
Cena EUR*38.904 € Jemstvo5.558 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 95/19 dana 20.09.2019. godine.

Datum javne prodaje17.10.2019. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

060/647-46-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Zgrada poslovnih usluga br. 1 (objekat ima odobrenje za upotrebu), površine 128m2, koja se nalazi u Beogradu u naselju Resnik, na adresi u Ulici Goli breg, br. ulaza 6a, postojeće na KP br. 488/2, kao broj dela parcele/broj objekta 1, upisana u LN br. 6370, KO Resnik, pravo svojine izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Zemljište pod objektom broj 1 (gradsko građevinsko zemljište) površine 128m2, koje se nalazi u Beogradu u naselju Resnik, na adresi u Ul. Goli breg, broj ulaza 6a, postojeće na KP br. 488/8, upisano u LN br. 6370, KO Resnik, pravo svojine izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Zgrada poslovnih usluga br. 2 (objekat ima odobrenje za upotrebu), površine 93m2, koja se nalazi u Beogradu u naselju Resnik, na adresi u Ulici Goli breg, br. ulaza 6b, postojeće na KP br. 488/2, kao broj dela parcele/broj objekta 1, upisana u LN br. 6370, KO Resnik, pravo svojine izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Zemljište pod objektom broj 2 (gradsko građevinsko zemljište) površine 93m2, koje se nalazi u Beogradu u naselju Resnik, na adresi u Ul. Goli breg, broj ulaza 6b, postojeće na KP br. 488/8, upisano u LN br. 6370, KO Resnik, pravo svojine izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- Vinograd 3. klase, (gradsko građevinsko zemljište), površine 434m2, koji se nalazi u Beogradu, u naselju Resnik, na adresi Goli breg, postojeće na KP br. 488/2, upisan u LN br. 6370 KO Resnik, pravo svojine izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1.

Početna cena iznosi 4.590.614,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 17.10.2019. godine, u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, Ul. Blagoja Marjanovića Moše br. 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.