Njive u Kaću


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Kać OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*92.719 € Jemstvo30.906 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 235/2019 dana 09.10.2019. godine.

Datum javne prodaje05.11.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja Srednje njive na parceli 4382/1 I 4382/2 veličine 51a I 76m2 I 2a I 97m2 upisane u list nepokretnosti 4340 KO Kać, vlasništvo izvršnog dužnika u ½ dela.

Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti iznosi 36.469.300,00 dinara. Početna cena čini 30% od procenjene vrednosti I iznosi 10.940.790,00 dinara.

Prodaja (Licitacija) gore navedenih nepokretnosti biće održana 05.11.2019. u 11h u kancelariji javnog izvršitelja Živana Milinova koji se nalazi u ulici Radnička broj 7 u Novom Sadu.

Jemsto koje iznosi 10% od procenjene vrednosti, što iznosi 3.646.930,00 dinara uplatiti na namenski račun izvršitelja na broj
160-386719-39 koji se vodi kod Banke Inteze sa pozivom na broj Ii. 235/2019.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte broj: 066/809-00-93