Zemljište u Krušaru


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Krušar OpštinaĆuprija
Cena EUR*302 € Jemstvo101 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I - 276/2016 dana 20.01.2020. godine.

Datum javne prodaje21.02.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Njiva 2. klase, površine 6 ari i 78 m² na kp. br. 1431/3 koji se nalazi u potesu “Selo” KO Krušar, vrsta zemljišta - poljoprivredno zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, udeo izvršnog dužnika od 1/1, upisano u listu nepokretnosti broj 969 KO Krušar.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti i iznosi 35.595,00 dinara. 

Javno nadmetanje održaće se dana 21.02.2020. godine u 12:00 časova, na adresi sedišta javnog izvršitelja.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od prpocenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-276/2016“ i pozivom na broj predmeta: I.I-276/2016.