Apatin - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaĐure Đakovića 30a OpštinaApatin
Cena EUR*45.000 € Jemstvo4.500 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje21.11.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 011/302-75-59, 069/885-35-61, 064/885-32-75, 064/885-39-19; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, u ul. Đure Đakovića 30a, površine u gabaritu 140 m2, spratnosti Po+Pr+Pk, izgrađena na kat. parceli br. 3110, upisana u list nepokretnosti br. 5391 KO Apatin, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Apatin br. 952-02-12-079-4320/2019 od 03.04.2019. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 45.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 2.200 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 21.11.2019. godine u 11,00 časova.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 18.11.2019. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 19.11.2019. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.