Zemljište u Deliblatu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Deliblato OpštinaKovin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje24.10.2019. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, oglašava neposrednu pogodbu nepokretnosti u izvršnom postupku.

Njiva 4. klase potes Livade, površine 27a93m2 na parceli broj 9957 procenjuje se u iznosu od 300 000 dinara;
Njiva 5. klase potes Livade, površine 15a56m2 na parceli broj 9957 procenjuje se u iznosu od 165 000 dinara;
Njiva 4. klase potes Livade, površine 59a64m2 na parceli broj 9958 procenjuje se u iznosu od 620 000 dinara;
Njiva 4. klase potes Livade, površine 10a54m2 na parceli broj 9958 procenjuje se u iznosu od 110 000 dinara;

Sve upisano u list nepokretnosti broj 2727 KO Deliblato.

Njiva 2. klase potes Preko Rita, površine 1ha08a14m2 na parceli broj 5356/1 procenjuje se u iznosu od 1.300.000 dinara;
Njiva 4. klase potes Preko Rita, površine 48a15m2 na parceli broj 5356/1 procenjuje se u iznosu od 600.000 dinara;
Njiva 2. klase potes Padina, površine 75a38m2 na parceli broj 9308 procenjuje se u iznosu od 900.000 dinara;
Njiva 3. klase potes Padina, površine 89a49m2 na parceli broj 9308 procenjuje se u iznosu od 1.100.000 dinara;
Livada 3. klase potes Vraniševac, površine 1ha78a86m2 na parceli broj 9742 procenjuje se u iznosu od 2.400.000 dinara.

Sve upisano u list nepokretnosti broj 1339 KO Deliblato.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da ponudu za zaključenje ugovara o prodaju nepokretnosti dostave u pisanoj formi sa naznakom „ponuda za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom 2И.И-462/2018“ na adresu izvršitelja Aleksandra Trebovca , Srpskog Sovjeta 8/1/6 Smederevo , najkasnije do 24.10.2019. pri čemu ponuda mora sadržati identifikacione podatke ponuđača ,cenu koju je ponuđač spreman da plati za nepokretnost , kontakt telefon i potpis ponuđača.

Otvaranje dostavljenih ponuda održaće se dana 24.10.2019 u 12.00 časova u kancelariji izvršitelja Aleksandra Trebovca , Srpskog Sovjeta 8/1/6 Smederevo. Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Pravo učešća imaju sva zainteresovan lica koja prethodno polože jemstvo u iznosu od 1/10 procenjene vrednosti za parcelu za koju podnose ponudu i to na račun javnog izvršitelja br. 160-413170-32 sa pozivom na broj predmeta 2И.И-462/2018 i to najkasnije do početka javnog nadmetanja.

Zainteresovana lica mogu zakazati razgledanje najkasnije do 20.10.2019 časova na telefon javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca 065/600-6985 i 026/615-032.