Porodična stambena zgrada u Obrenovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaNikole Tesle 22 OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*49.912 € Jemstvo9.182 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv 358/17 dana 14.11.2019. godine.

Datum javne prodaje18.12.2019. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

060/647-46-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj dela parcele 1, što faktički predstavlja desnu vertikalu polovine kuće gledano sa ulaza u dvorište, spratsnoti Su+P+Pk, utvrđene merodavne površine 253m2, u Obrenovcu, na adresi Nikole Tesle 22, postojeće na KP br. 215/2, upisana u list nepokretnosti br. 1333 KO Rvati, pravo svojine sa obimom udela 1/1, procenjene vrednosti 10.835.263,00 dinara.

Početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.12.2019. godine, u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, Ul. Blagoja Marjanovića Moše 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.