Zrenjanin - stambeno-poslovni objekti


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Vladimira Rolovića OpštinaZrenjanin
Cena EUR*23.027 € Jemstvo4.605 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-249/2019 dana 18.11.2019. godine.

Datum javne prodaje18.12.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 13050 KO Zrenjanin 1:
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, Ul. Vladimira Rolovića 2a, površine 1a 13m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 2, Ul. Vladimira Rolovića, površine 31m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 3, Ul. Vladimira Rolovića, površine 21m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 4, Ul. Vladimira Rolovića, površine 26m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 5, Ul. Vladimira Rolovića, površine 16m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zemljište uz zgradu-objekat, Ul. Vladimira Rolovića, površine 1a 88m2, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža 1Pr+1Sp, Ul. Vladimira Rolovića 2a, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Zgrada poslovnih sluga, broj zgrade 2, broj etaža 1Pr, Ul. Vladimira Rolovića, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Pomoćna zgrada, broj zgrade 3, broj etaža 1Pr, Ul. Vladimira Rolovića, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Pomoćna zgrada, broj zgrade 4, broj etaža 1Pr, Ul. Vladimira Rolovića, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;
- Pomoćna zgrada, broj zgrade 5, broj etaža 1Pr, Ul. Vladimira Rolovića, na KP br. 5258/3, KO Zrenjanin 1;

Procenjena vrednost iznosi 5.434.380,99 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 18.12.2019. godine sa početkom u 08,00 časova a koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu Dragana Nikolića, Vojvode Petra Bojovića 21, sp. 3. st. 57, Zrenjanin.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.