Ada - Objekti i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Mol, KO Ada OpštinaAda
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-174/2019 dana 11.10.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište pod zgradom-objektom, br. zgrade 1, Ul. Petefi Šandora 13, površine 1a 40m2, zemljište u građevinskom području;
Zemljište pod zgradom-objektom, br. zgrade 2, Ul. Petefi Šandora, površine 24m2, zemljište u građevinskom području;
Zemljište uz zgradu-objekat, Ul. Petefi Šandora, površine 2a 93m2, zemljište u građevinskom području;
Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, Ul. Petefi Šandora 13, pomoćna zgrada, br. zgrade 2, Ul. Petefi Šandora.
Sve upisano u LN br. 6932 KO Mol, na KP br. 1128 KO Mol, obim udela 1/6, procenjene vrednosti 1.445.375,46 dinara;
2. Njiva 1. klase, Ul. Petrovačka strana, površine 39a72m2, poljoprivredno zemljište na KP br. 12879/2 KO Mol, upisano u LN 6932 KO Mol, obim udela 1/6, procenjene vrednosti 595.837,80 dinara;
3. Njiva 1. klase, Ul. Petra Kočića, površine 3a42m2, gradsko građevinsko zemljište, na KP br. 1938/1 KO Ada, upisana u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 75.582,37 dinara;
4. Njiva 1. klase, Ul. Petra Kočića, površine 2a18m2, gradsko građevinsko zemljište, na KP br. 1938/2 KO Ada, upisana u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 48.178,24 dinara;
5. Vinograd 2. klase, Ul. Petra Kočića, površine 64m2, gradsko građevinsko zemljište, na KP br. 1939/1 KO Ada, upisana u LN br. 3354 KO Ada, Ul. Save Kovačevića 57, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 14.144,07 dinara;
6. Vinograd 2. klase, Ul. Petra Kočića, površine 41m2, gradsko građevinsko zemljište, na KP br. 1939/2 KO Ada, upisana u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 9.061,04 dinara;
7. Vinograd 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 14a37m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13439 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 290.752,10 dinara;
8. Vinograd 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 7a72m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13440 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 208.267,80 dinara;
9. Voćnjak 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 3a02m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13441 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 40.736,32 dinara;
10. Vinograd 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 4a06m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13442 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 54.764,72 dinara;
11. Zemljište pod zgradom-objektom, br. zgrade 1, Ul. Gornji Rit, površine 10m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Voćnjak 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 5a22m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja,
sve upisano u LN br. 3354 KO Ada, na KP br. 13443, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 157.873,47 dinara;
12. Vinograd 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 9a04m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13444 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 121.939,18 dinara;
13. Vinograd 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 10a35m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13445 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 139.609,57 dinara;
14. Voćnjak 1. klase, Ul. Gornji Rit, površine 3a99m2, poljoprivredno zemljište, na KP br. 13446 KO Ada, upisan u LN br. 3354 KO Ada, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 69.966,65 dinara;

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.