Ruma - Porodična stambena zgrada i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. JNA OpštinaRuma
Cena EUR*17.541 € Jemstvo3.508 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-214/2017 dana 20.11.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Porodična stambena zgrada br. 1, etaža Pr1, neto upisane korisne površine 140m2, na KP br. 1123 KO Ruma, Ul. JNA br. 80, u udelu 1/1;
- Pomoćna zgrada br. 2, etaža Pr1, upisana u list nepokretnosti 3614, na KP br. 1123 KO Ruma (prema izveštaju sudskog veštaka zgrada je potpuno srušena);
sve izgrađeno na parceli sa pravom korišćenja zemljišta u državnoj svojini u udelu 1/1 i to:
- Zemljište pod zgradom-objektom, gradsko građevinsko zemljište, površine 1a 72m2, Ul. JNA br. 80, na KP br. 1123 KO Ruma;
- Zemljište pod zgradom-objektom, gradsko građevinsko zemljište, površine 10m2, Ul. JNA, na KP br. 1123 KO Ruma;
- Zemljište uz zgradu-objekat, gradsko građevinsko zemljište, površine 3a59m2, Ul. JNA, na KP br. 1123 KO Ruma, sve upisano u LN br. 3614, Služba za katastar nepokretnosti KO Ruma.

Procenjena vrednost iznosi 4.139.719,50 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.