Dvosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaHopovska 83 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*29.456 € Jemstvo4.208 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje25.11.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

066/333-787, 011/407-36-91

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se PRVA prodaja javnim nadmetanjem nepokretnosti i to:
- Dvosoban stan broj 2, korisne površine 56m2, u visokom prizemlju, ulaz broj 83, stambene zgrade broj 1, koja je izgrađena na katastarskoj parceli 1453/19, upisane u list nepokretnosti 8381 KO Borča.

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 4.965.412,20 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 3.475.788,54 dinara, što predstavlja 70% procenjene vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo u visini 10% procenjene vrednosti iznosi 496.541,22 dinara.

Prva prodaja javnim nadmetanjem će se održati dana 25.11.2019. godine na adresi sedišta javnog izvršitelja Miloša Mitrovića, ulica Mekenzijeva br 32. sprat 1, stan br 5, sa početkom u 13:00 časova.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Miloša Mitrovića broj 205-209469-47 kod Komercijalne Banke a.d. Beograd ( sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.I. 1059/2019 ).

Razgledanje nepokretnosti biće omogućeno dana 12.11.2019. godine u 14:00 časova, zainteresovanim licima koja se javnom izvršitelju pismeno obrate, podneskom ili putem e majl adrese vladimir.todorovic@izvrsiteljmitrovic.rs, ako razgledanje ne bude omogućeno, novo razgledanje će se održati dana 21.11.2019. godine, u 12:00 časova.

Za sve detalje obavezno konsultovati dokument na linku „Zaključak o prodaji“.
Za ostalo kontaktirati Javnog izvršitelja direktno preko sledećih kontakt podataka: Miloš Mitrović 066/333-787, 011/407-36-91