Poslovni objekti u Zrenjaninu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaBeogradska 11 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje02.12.2019. Poverilac / ProdavacStečajni upravnik
Kontakt telefon

023/582-020, 064/449-21-97

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu St. br. 301/2010 od 28.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), kao i odluke odbora poverilaca od 27.03.2015. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

Akcionarsko društvo za montažne radove „NAFTAGAS-MONTAŽA“ Zrenjanin u stečaju, ul. Beogradska br. 11,  oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika neposrednom pogodbom.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, na lokaciji u Zrenjaninu, u ulici Beogradska br. 11, na parceli br. 7066 upisanoj u Listu nepokretnosti. br. 18820, K.O. Zrenjanin I.

Nepokretnu i pokretnu imovinu stečajnog dužnika čine:

1. građevinski objekti u Zrenjaninu, upisani u Listu nepokretnosti br. 18820 KO Zrenjanin I, sazidani na parc. br. 7066, površine 28592m2, na kojoj stečajni dužnik ima pravo korišćenja, sa obimom udela 1/2, i to:
- upravna zgrada upisana u Listu nepokretnosti br. 18820, kao broj zgrade 1, broj posebnog dela 1, ukupne površine 2054,24m2, obim udela 1/1
- objekat sa restoranom (povezan sa upravnom zgradom), upisan u Listu nepokretnosti br. 18820, kao broj zgrade 1, broj posebnog dela 4, ukupne površine 2049m2, suvlasništvo na 1/2 dela,
(pored upravne zgrade, na istoj parceli, nalazi se parking sa pristupnim putem, površine 1.080m2 sa 45 parking mesta, koji nije upisan u List nepokretnosti br. 18820)
2. oprema – vlasništvo stečajnog dužnika,
3. oprema – suvlasništvo na 1/2 dela,

Procenjena vrednost imovine koja je predmet prodaje iznosi: 170.739.717,48 dinara.

Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća, ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

U skladu sa Nacionalnim standardom broj 5, stečajni upravnik je dužan da ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% procenjene vrednosti, pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost odbora poverilaca.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica.

Imovina se može razgledati svakim radnim danom od dana objavljivanja Oglasa do 30.11.2019. godine, u periodu od 10-14 časova ili po dogovoru, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 023/58-20-20.

Imovina se prodaje u viđenom stanju bez garancija stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka.

Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe, tako što sva zainteresovana lica mogu stečajnom dužniku dostaviti ponudu u pisanom obliku, putem pošte, na adresu AD ''NAFTAGAS MONTAŽA'' Zrenjanin u stečaju, ul. Beogradska 11, sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU CELOKUPNE IMOVINE“, najkasnije dana 02.12.2019. godine, ili predati lično u kancelariji stečajnog upravnika, koja se nalazi u Zrenjaninu, u ul. Kralja Petra I br. 3 (u prizemlju, desno) u istom roku.

Razmatranje dostavljenih ponuda vršiće se odmah po prijemu.

Potencijalni kupci su u obavezi da nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara, uvećano za PDV, i da preuzmu prodajnu dokumentaciju pre dostavljanja ponude.

Ponuđač koji je pisanom ponudom, ili u naknadno obavljenim direktnim pregovorima podneo najpovoljniju ponudu, a naročito u pogledu visine cene i uslova plaćanja, biće pozvan da položi kaparu u visini od 10% od visine njegove ponude, a zatim i potpiše Predugovor ugovora o kupoprodaji, sve u roku od 3 radna dana od dana prijema poziva za uplatu kapare.

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje u roku od 8 radnih dana od dana uplate kapare. Ugovorom o kupoprodaji će detaljno biti regulisani uslovi i rokovi plaćanja. Ukoliko se Ugovor o kupoprodaji ne zaključi u navedenom roku krivicom Kupca, ili Kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cene u ugovorom navedenim rokovima, prodaja se proglašava nevažećom, a Kupac gubi pravo na povraćaj kapare.

Stečajni upravnik zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od dostavljenih ponuda.

Poreze i troškove snosi proglašeni Kupac.

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Jelica Vukolić, kontakt telefon: 023/582-020, 064/449-21-97.