Porodična stambena zgrada u Beogradu u 1/2 udela


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaĐure Jakšića 29 OpštinaBeograd-Čukarica
Cena EUR*44.411 € Jemstvo7.402 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 69/18 dana 01.11.2019. godine.

Datum javne prodaje28.11.2019. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

060/647-46-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1/2 idelanh delova porodične stambene zgrade, što predstavlja fizički izdvojen levi deo predmetnog objekta posmatrano sa glavnog ulaza, katastarski broj 1, kućni broj 29, utvrđene merodavne površine 176m2, spratnosti Su+Pr+Pk, na adresi Đure Jakšića 29, koja se nalazi u Beogradu, Čukarici, u naselju Železnik, izgrađene na KP br. 5379/6, KO Železnik, sa 1/2 idealnih delova prava korišćenja zemljišta na KP br. 5379/6 KO Železnik.

Procenjena vrednost iznosi 8.734.220,00 dinara, a početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.11.2019. godine, u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, ulica Blagoja Marjanovića Moše br. 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.