Vrbas, Trg Moše Pijade 2, kuća 195m2


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaTrg Moše Pijade 2 OpštinaVrbas
Cena EUR*37.718 € Jemstvo5.388 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.11.2019. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Darinka Gelić postupajući u izvršnom postupku po predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,donosi sledeći zaključak:

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA putem usmenog javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti:

Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj 4423 Ko Vrbas-grad,parcela broj 10449/4,na kojoj se nalazi porodična stambena zgrada broj 1,površine 138m2 u Ulici Moše Pijade br.2,svojina privatna.

Predmetni stambeni objekat u prirodi je spratnosti Pr+Pk,dok je u listu nepokretnosti uknjižena spratnost Pr.
Predmetni objekat se sastoji od dve nezavisne stambene jedinice i to jedna na prizemlju objekta a druga na spratu objekta i ukupna korisna površina obe etaže je 195,12m2.

Uz predmetni stambeni objekat izgrađen je pomoćni objekat prizemne spratnosti koji nije upisan u list nepokretnosti.

Procenjena vrednost nepokretnosti je utvrđena zaključkom Javnog izvršitelja od dana 04.02.2019.i 22.07.2019.godine prema tržišnoj ceni na dan procene i iznosi RSD 6.358.151,05.

Na navedenim nepokretnostima ne postoje prava trećih lica koja ostaju na nepokretnosti i posle njene prodaje,niti stvarne i lične službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.11.2019.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama kancelarije Javnog izvršitelja Darinke Gelić,Ul.Ive Lole Ribara br.9 u Vrbasu.

Početna cena nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% procenjene vrednosti nepokretnosti i to 4.450.705,74 dinara.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se razgledanje nepokretnosti uz prethodnu najavu javnom izvršitelju.

Na javnom nadmetanju kao ponudioci učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja.
Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja 340-13002219-77 koji se vodi kod ERSTE BANK AD Novi Sad,u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti neposredno do objavljivanja javnog nadmetanja u iznosu od RSD 635.815,10 sa pozivom na broj И.И-33/2018.Svrha uplate:Jemstvo.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana od donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog jemstva i punog iznosa cene za koju je kupio nepokretnost uplatom na namenski račun javnog izvršitelja 340-13002219-77 koji se vodi kod ERSTE BANK AD Novi Sad sa pozivom na broj И.И-33/2018.