Vrbas, Trg Moše Pijade 2, kuća 195m2


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaTrg Moše Pijade 2 OpštinaVrbas
Cena EUR*26.941 € Jemstvo5.388 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Darinka Gelić u izvršnom postupku po predlogu za izvršenje izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,novi Beograd donosi sledeći
ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NA JAVNOM NADMETANJU

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA putem usmenog javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti:

nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj 4423 Ko Vrbas-grad,parcela broj 10449/4,na kojoj se nalazi porodična stambena zgrada broj 1,površine 138m2 u Ulici Moše Pijade br.2.
Predmetni stambeni objekat u prirodi je spratnosti Pr+Pk,dok je u listu nepokretnosti uknjižena spratnost Pr.
Premetni objekat se sastoji od dve nezavisne stambene jedinice i to jedna na prizemlju objekta a druga na spratu objekta i ukupna korisna površina obe etaže je 195,12m2.
Uz predmetni stambeni objekat izgrađen je pomoćni objekat prizemne spratnosti koji nije upisan u list nepokretnosti.

Procenjena vrednost nepokretnosti je utvrđena zaključkom ovog Javnog izvršitelja posl.broj И.И33/2018 od dana 04.02.2019. i 22.07.2019.godine prema tržišnoj ceni na dan procene i iznosi RSD 6.358.151,05.

Na navedenim nepokretnostima ne psotoje prava trećih lica koja ostaju na nepokretnosti i posle njene prodaje,niti stvarne i lične službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Imaoci zakonskog prava preče kupovine nepokretnosti imaju prvenstvo nad najpovoljnijem ponudiocu ako odmah posle objavljivanja koji je ponudilac najpovoljniji,a pre donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti,izjave da kupuju nepokretnost pod istim uslovima kao i najpovoljniji ponudilac.

Početna cena nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% procenjene vrednosti i to RSD 3.179.075,52 dinara.