Stara Moravica - Porodična stambena zgrada, pomoćni objekti i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPoštanska 5 OpštinaBačka Topola
Cena EUR*11.325 € Jemstvo1.618 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-128/2019 dana 29.10.2019. godine.

Datum javne prodaje21.11.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, Ul. Poštanska 5, površine 1a 79m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
2. Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 2, Ul. Poštanska 5, površine 16m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
3. Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 4, Ul. Poštanska 5, površine 15m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
4. Zemljište uz zgradu-objekat, Ul. Poštanska 5, površine 5a 00m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
5. Njiva 1. klase, Ul. Poštanska 5, površine 1a 26m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
6. Porodična stambena zgrada, objekat broj 1, Ul. Poštanska 5, površine 152,15m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
7. Pomoćna zgrada, objekat broj 2, Ul. Poštanska, površine 13,60m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica;
8. Pomoćna zgrada, objekat broj 4, Ul. Poštanska, površine 12,75m2, na KP br. 1453 KO Stara Moravica.

Procenjena vrednost iznosi 1.909.029,06 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 21.11.2019. godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Subotici, Ul. Luke Sučića 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.