Garsonjera u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaNikole Dobrovića 4 OpštinaBeograd-Novi Beograd
Cena EUR*26.293 € Jemstvo4.382 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I Iv 451/2015 dana 04.11.2019. godine.

Datum javne prodaje03.12.2019. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Garsonjera na drugom spratu, broj posebnog dela 8, u zgradi broj 1, Ul. Nikole Dobrovića broj 4, površine 27m2, na KP 6722/3 KO Novi Beograd, upisana u list nepokretnosti 4760 KO Novi Beograd, procenjene vrednosti 5.170.880,00 dinara.

Početna cena iznosi 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 03.12.2019. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića u Ulici Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd - Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I Iv 451/2015. 

Razgledanje nepokretnosti obaviće se dana 28.11.2019. godine u periodu od 14.00 do 15.00 časova u prisustvu javnog izvršitelja, odnosno zamenika ili pomoćnika javnog izvršitelja.