Ruma - Poslovni objekti i zemljište


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Ruma OpštinaRuma
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61, prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište katastarske parcele br. 12159/18 K.O. Ruma, potes Žirovačke oranice, ukupne površine 15.326 m2, sa izgađenim objektom poslovnih usluga – upravna zgrada i hala za proizvodnju vunenih tuljaka, upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao zgrada br. 1., spratnosti Pr+0 do Pr+1 površine pod objektom 1.366 m2 i trafo stanica - upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao zgrada br. 2, spratnosti Pr. površine 15 m2, sve privatna svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1. Procenjena vrednost iznosi 70.240.388,00 dinara.
Početna cena iznosi 14.048.077,60 dinara.
Depozit iznosi 14.048.077,60 dinara.

2. Fabrika Sava - poslovno skladišni prostor, upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao objekat drugih delatnosti – skladište gotovih proizvoda, br. zgrade 1 izgrađene na kat. parc. br. 6845/5 K.O. Ruma, spratnosti Pr., ukupne neto površine 3.000,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6845/5 neto površine 2.729,00 m2.; zemljište katastarske parcele broj 6845/6 neto površine 8.657,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6845/7 neto površine 26.277,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6732/1 neto površine 10.645,00 m2 i zemljište katastarske parcele broj 6845/12 neto površine 2.429,00 m2, sve upisane u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma, kao gradsko građevinsko zemljište.
Imovina se nalazi u Rumi, potes Grad, privatna je svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1. Procenjena vrednost iznosi 116.439.543,00 dinara.
Početna cena iznosi 23.287.908,00 dinara.
Depozit iznosi 23.287.908,00 dinara. 

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik, Žarko Vujačić - kontakt telefon: 065/346-31-13