Porodična stambena zgrada i zemljište u Čoki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čoka OpštinaČoka
Cena EUR*4.228 € Jemstvo604 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zaključku posl.br: I.I 23/2018 od dana 22.10.2019. godine.

Datum javne prodaje14.11.2019. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

023/521-077; 011/222-62-42; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u list nepokretnosti 150 KO Čoka:

Objekat-porodična stambena zgrada br 1 površine 119m2; broj parcele 2682/1;
Objekat – zemljište uz zgradu- objekat; površine 325m2; broj parcele 2682/1;
Objekat- njiva 1.klase; površine 525m2; broj parcele 2682/1.

Procenjena vrednost iznosi 712.640,00 dinara na dan 18.02.2019.godine.

Prodaja će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Radović Kostadina, ul Trg Zorana Đinđića 2/4, Zrenjanin, dana 14.11.2019. godine sa početkom u 11:00 časova.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno 498.848,00 dinara.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti na depozitni račun javnog izvršitelja 220-134424-49 kod Procredit banke do 10:30 časova.