Porodična stambena zgrada i zemljište u Čoki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čoka OpštinaČoka
Cena EUR*4.228 € Jemstvo604 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zaključku posl.br: I.I 23/2018 od dana 22.10.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

023/521-077; 011/222-62-42; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u list nepokretnosti 150 KO Čoka:

Objekat-porodična stambena zgrada br 1 površine 119m2; broj parcele 2682/1;
Objekat – zemljište uz zgradu- objekat; površine 325m2; broj parcele 2682/1;
Objekat- njiva 1.klase; površine 525m2; broj parcele 2682/1.

Procenjena vrednost iznosi 712.640,00 dinara na dan 18.02.2019.godine.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno 498.848,00 dinara.