Beograd - Zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Borča OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I. 204/2018 dana 01.11.2019. godine.

Datum javne prodaje02.12.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Njiva 5. klase, površine 85a 47m2, u prvatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, postojeća na kat. parceli br. 1448/27, upisana u list nepokretnosti 2307 KO Borča.

Procenjena vrednost iznosi 9.106.859,30 dinara.

Prodaja će se obaviti putem neposredne pogodbe.

Ponudioci su dužni da u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka, uplate jemstvo u iznosu od 10 % od procenjene vrednosti.

Zaključenju ugovora o prodaji neposrednom pogodbom, pristupiće se dana 02.12.2019. godine, u 15.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića 1, u Beogradu.