Jednosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBarajevska 4 OpštinaBeograd-Voždovac
Cena EUR*28.000 € Jemstvo4.000 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zaključku posl.br: I.I 449/2018 od dana 30.10.2019. godine.

Datum javne prodaje27.11.2019. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/311-65-03; 011/311-65-02; 011/222-62-42; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan br. 2 u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ul.Barajevska br.4, upisan u kat.parceli br. 5567, upisan u LN 5787 KO Voždovac.

Utvrđena tržišna vrednost 40.000,00 eur, s tim da je na prvom javnom nadmetanju početna cena 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti u iznosu od 28.000,00 eur.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 27.11.2019.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršiteljaMarka Vukićevića u Bulevaru Mihaila Pupina 165A.

Pravo učešća imaju lica koja prethodno polože jemstvo u visini 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže na račun javnog izvršitelja broj 105-8737-08 koji se vodi kod AIK BANK AD Beograd, sa napomenom za jemstvo za učestvovanjeu javnom nadmetanju u predmetu10 I.I.449/2018.