Stambeno-poslovna zgrada u Nišu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Kamenica OpštinaNiš
Cena EUR*92.400 € Jemstvo13.200 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-169/2019 dana 19.11.2019. godine.

Datum javne prodaje11.12.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno-poslovna zgrada, stambeno-poslovni objekat, broj etaža Pr1, Sp1, Pk1, građevinske površine 114m2, na potesu Ravno polje, KP br. 7700/64, LN vr. 4393 KO Kamenica.

Procenjena vrednost iznosi 132.000,00 evra, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 11.12.2019. godine, u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Nišu, Ul. Jug Bogdanova 49.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.