Vinograd 2. Klase, K.O. Sremska Kamenica


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Sremska Kamenica OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*10.156 € Jemstvo1.451 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.12.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/426-165

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava PRVU JAVNU prodaju sledeće nepokretnosti:

Vinograd 2. klase, površine 600 m2, katastarska parcela broj 446, podbroj 3 upisana u list nepokretnosti broj 6950 K.O. Sremska Kamenica, u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu 1/1.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 1.712,088,00 dinara. Početna cena određena je u iznosu od 70% od procenjene vrednosti, što iznosi 1.198.461,60 dinara.

Prva javna prodaja nepokretnosti zakazana je za dan 26.12.2019. godine u 11 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Mirele Smiljanić Ličina, Maksima Gorkog 13 u Novom Sadu.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja polože jemstvo do 25.12.2019. godine, u visini od 10% od procenjene vrednosti I to na račun javnog izvršitelja broj 325-9500600011511-49 sa pozivom na broj I.Iv 80/2017.

Zainteresovana lica za kupovinu predmetne nepokretnosti mogu da razgledaju nepokretnost u periodu od 10 do 14 časova.