Poslovni objekti u Apatinu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Apatin OpštinaApatin
Cena EUR*43.971 € Jemstvo43.971 €
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacOTP banka Srbija ad Beograd
Kontakt telefon

011/301-14-79; 063/104-81-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Somboru, Posl.Br.St.16/2018 od 08.01.2019. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009, 99/2011 – dr.zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018 ) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 62/2018.), stečajni upravnik stečajnog dužnika LBB FRIGO DOO U STEČAJU APATIN, OGLAŠAVA prodaju imovine javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika, koja se sastoji od:

Nepokretna imovina:
- Objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – hladnjača sa nadstrešnicom, izgrađen na parc. br.4985/3, i upisan u LN br. 7218 KO Apatin, broj zg. 2, korisne površine 893 m2;
- Poslovna zgrada – upravna zgrada, izgrađen na parc. br.4985/3, i upisan u LN br. 7218 KO Apatin, broj zg. 1, korisne površine 260 m2 , koja se sastoji od prizemlja i potkrovlja.
- Pokretna imovina, koja se sastoji od:
- Kancelarijskog nameštaja;
- Kuhinjskih elemenata i aparata;
- Sanitarija i kupatilskog nameštaja.

Ukupne procenjene vrednosti 25.942.880,00 dinara.

Početna cena iznosi 5.188.576,00 dinara.
Depozit iznosi 5.188.576,00 dinara.

Osoba za kontakt – Stečajni upravnik Zlata Rakić, telefon: 063/283-489.