Poslovni objekat u Guči


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Guča-Rogača OpštinaLučani
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/320-46-04

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada poljoprovrede-skladište za krompir, br. zgrade 1, spratnost PR, i pomoćna zgrada-sanitarno tehnički blok, broj zgrade 2, spratnost PR, sve postojeće na kat. parceli br. 1141/1, KO Rogača, upisano u list nepokretnosti br. 451 su u vlasništvu izvršnog dužnika što je upisano u list nepokretnosti br. 451 KO Rogača.