Zemljište u Kormanu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Korman OpštinaKragujevac - grad
Cena EUR*6.972 € Jemstvo996 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje03.02.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br. 130 I.IV 199/19, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Mirkom Ratković iz Šapca, protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka 130 I.IV 199/19 od 03.01.2020. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Njiva 4. klase koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 332, potes Mali Potes, površine 1ha 16a 01m2, upisana u List nepokretnosti broj 317 KO Korman, u svojini izvršnog dužnika 1/1 (u stvarnosti njiva predstavlja voćnjak šljiva koje su na parceli zasađene u 2 dela – na pola parcele šljive su stare oko 7 godine, a na drugoj polovini su stare godinu dana, u privatnoj svojini izvršnog dužnika,

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 130 I.IV 199/19 od 05.12.2019. godine javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 1.175.291,00 dinara, s tim da je na prvom nadmetanju početna cena 70% od procenjene vrednosti i iznosi 822.704,00 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem dana 03.02.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Mirka Ratković u Šapcu, ul. Trg šabačkih žrtava 1/3 (kancelarija br. 5, II sprat).

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju najkasnije jedan radni dan pre dana održavanja javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Mirka Ratković br.160-398364-24 koji se vodi kod Banca Intesa A.D. Beograd, s napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 130 I.IV 199/19“.

Ponudilac kome je dedeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, a na račun izvršitelja Mirka Ratković br.160-398364-24 koji se vodi kod Banca Intesa A.D. Beograd, ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiti da razgledaju premetnu nepokretnost dana 27.01.2010. godine od 09:00 do 11:00 časova.

Nema komentara