Kruševac - Poslovni prostor


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaUl. Veselina Nikolića OpštinaKruševac
Cena EUR*9.000 € Jemstvo900 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje14.08.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61, prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor broj 24, broj ulaza 27/3, površine 14m2, u prizemlju zgrade broj 2, u ulici Veselina Nikolića, izgrađene na katastarskoj parceli broj 1487, upisane u list nepokretnosti broj 586 KO Kruševac, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Kruševac br. 952-02-12-211/2014 od 15.07.2019. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 9.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Licitacioni korak iznosi EUR 450 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u petak 14.08.2020. godine u 14,00h.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 11.08.2020. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 12.08.2020. godine.
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.